Formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping:

LET OP! Herroeping is bedoeld voor particulieren/consumenten, niet voor bedrijven.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden met de artikelen als u de overeenkomst van de

bestelde artikelen wilt herroepen. Dit na contact te hebben gehad met info@sandradiamondpaintings.nl

Verzendkosten voor retourzending zijn voor eigen rekening en voor de reeds gemaakte kosten voor verzending ontvangt u geen vergoeding .

De artikelen dienen onbeschadigd retour te worden gestuurd in de originele verpakking, inclusief een kopie van de factuur.

Geopende zakjes met steentjes, reeds beplakt canvas of gebruikte werktools worden niet retourgenomen.

Aan:

Sandra diamond painting

Graaf Willem 2 straat 103

1785KC Den Helder.

Ik................................................ deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van onderstaande goederen herroep.

Artikel:...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Besteld op .................................................................................................................................................

Ordernummer/factuurnummer ...............................................................................................................

Ontvangen op............................................................................................................................................

Naam.........................................................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

IBAN Bankrek.Nr.................................................................................................................................................

Ten name van............................................................................................................................................

Handtekening: Plaats en Datum:

............................ ...........................................