Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Sandra Diamond Painting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sandra Diamond Painting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sandra Diamond Painting verstrekt.

Sandra Diamond Painting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • - Uw voor- en achternaam
  • - Uw adresgegevens
  • - Uw telefoonnummer
  • - Uw e-mailadres
  • - Uw IP-adres
  • - Uw bankrekeningnummer

WAAROM SANDRA DIAMOND PAINTING GEGEVENS NODIG HEEFT
Sandra Diamond Painting verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of omdat er onzerzijds nog aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te kunnen verzenden. Daarnaast kan Sandra Diamond Painting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SANDRA DIAMOND PAINTING GEGEVENS BEWAART
Sandra Diamond Painting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Sandra Diamond Painting verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Transacties via de webshop worden verwerkt door Mollie Payments en PayPal. Om uw bestelling te kunnen verzenden en bezorgen maken wij gebruik van postNL.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Sandra Diamond Painting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van het opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sandra Diamond Painting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sandradiamonspaintings.nl. Sandra Diamond Painting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING GEGEVENS
Sandra Diamond Painting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sandra Diamond Painting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sandra Diamond Painting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sandra Diamond Painting op via info@sandradiamondpaintings.nl.

www.sandradiamondpaintings.nl is een website van Sandra Diamond Painting. Sandra Diamond Painting is als volgt te bereiken: Post- en vestigingsadres: Graaf Willem 2 straat 103, 1785 KC Den Helder Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68183895 Telefoon: +31 644765328 E-mailadres: info@sandradiamondpaintings.nl